Sunday, March 15, 2009

TINUWA NGA ISDA


Mga Panakot:

½ kilo presko nga isda
5 tasa tubig
2 buok tibuok tamatis nga hinog
3 buok tibuok sili espada,
3 dahon sibuyas
1 kutsarita asin

Pakapin nga panakot:

1 tasa lukot
3 pakyang kamonggay
10 buok dahon sili

Direksyon:

Himbisi ang isda. Kuhai hasang tag tinai. Hugasi pag-ayo. Hugasi tanan lamas tag iban pa nga panakot. Inita ang tubig upod ang tanan lamas. Inig bukal sa tubig, ilunod ang isda. Asini sang usa ka kutsarita. Human sa 2 ka minuto, hauna. Human na. Sukara nga init para balhason kay higop sa sabaw.

Ang nga pakapin nga panakot, dili dunganon paggamit. Ini pilian. Kung gusto ka mosakot sing lukot, lukot lang. Kung gusto kay kamunggay, kamunggay lang. Kung gusto kay dahon sa sili, dahon lang sa sili ang ipuno sa gisiling ko sa unahan.

Ang lukot, idungan paglunod sa isda.

Ang kamungay o kon dahon sa sili, isakot inig dayon haon.

No comments:

Post a Comment